Ledig stilling: Production Manager Sea

Ledig stilling: Production Manager Sea

Innovasjon, arv og fremtiden, alt starter på samme sted, opprinnelsen. I eit enkelt lite rognkorn, er standarden for havbruket satt. Osland har siden 1963 utviklet og bevart Norges eldste stamme av regnbogeørret, og arbeidet mot optimale vekst betingelser for fisken.

Gjennom 60 år med innovasjon og genetisk utvikling, er vår kjente rogn eit resultat av ein stamme som er effektiv i produksjon, robust og gir eit lekkert fiskemåltid av høg kvalitet for sluttbrukeren.

Som Production Manager Sea vil du ha ansvaret for selskapets sjøproduksjon. Stillingen er selskapets samlede leder for all havbruksdrift. Vi ser etter en leder som kan være med å utvikle selskapets produksjonskontroll, produksjonsmål og daglige leveranse.  

Vår nye Production Manager Sea bor på Vestlandet og gjør seg tilgjengelig på våre lokaliteter. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker en lederrolle hvor du kan gjøre en forskjell. Du vil få plass i selskapets ledergruppe og få bidra i å videreutvikle Osland-konsernet på strategisk nivå. Stillingen rapporterer til daglig leder i Osland Havbruk as.

Som Production Manager Sea vil dine ansvarsområder være:

  • Produksjonsansvar for selskapets drift på våre sjølokaliteter i Sognefjorden
  • Operativ produksjonsplanlegging 
  • Bygge medarbeidernes kompetanse
  • Sikre kvalitet og forutsigbarhet i driften
  • Driftsmessig oversikt og stabilitet
  • Ansvarlig for Kvalitet og HMS, forbedringsarbeid i produksjonen
  • Innkjøp av fôr og innsatsfaktorer, ansvarlig for kontroll på råstoffet, sporing og restholdbarhet
  • Strategi for optimalisert produksjon
  • Rapportering av produksjonstall og måltall
  • Ansvarlig for god flyt og effektivitet i produksjon og drift
  • Aktiv bruk av årsplan, bemanningsplan for forutsigbarhet av kommende og nåværende produksjonsplan
  • Aktivt lede og koordinere drift i produksjonen
  • Budsjettarbeid, oppfølging og rapportering
  • Bidra som motivator for andre med aktivt og operativt forbedringsarbeid
  • Oppfølging mot støttefunksjoner, henholdsvis teknisk, kvalitet og økonomi
  • Ivareta orden og struktur i avdelingen og utføre visuelle kontroller
  • Følge opp og støtte arbeidet mot optimal utnyttelse av avdelingens rammevilkår, personell og produksjon
  • Bistå i gjennomføringen av god kommunikasjon til ansatte i produksjonen
  Team Osland
  fjord

  Vi ønsker at du har følgende formelle kompetanse:

  • Bachelor i havbruksdrift og ledelse/ fiskehelse eller tilsvarende
  • Nyere typer høyere utdanning innen havbruk
  • Logistikk eller annen operativ- / ledelsesbakgrunn

  For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater. Du gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene. Som leder skaper du en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer, er stødig og til å stole på.

  Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Som Production Manager Sea fokuserer du på bunnlinjen, identifiserer potensiell risiko og overvåker finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming til arbeidet, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.

  Til den rette kandidaten tilbyr vi:

  • Store utviklingsmuligheter i et fremoverlent selskap i utvikling
  • Svært dyktige kollegaer og god støtte fra ledende fageksperter internt i Osland konsernet
  • Stor frihet i valg av tilnærming til arbeidsoppgavene og teknologi
  • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid
  Aure

  Kontakt Seafood People

  Lene Faye Jordan-Johannesen
  lene@seafoodpeople.net
  982 51 633

  Partner – People and Executive Search

  Jørgen Aase Bjørsvik
  jab@seafoodpeople.net
  900 27 414
  Senior Advisor

  Sofie Madeleine Refsnes
  smr@seafoodpeople.net
  988 84 291
  Researcher

  Søknadsfrist: Kandidatar blir vurdert fortløpande

  Osland logo

  VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

  Adress

  Sørsidevegen 2966
  5962 BJORDAL
  NORWAY

  post@osland.no

  Osland Havbruk AS
  føretaksregisteret: 920002218 MVA

  Osland Settefisk AS
  føretaksregisteret: 997550641 MVA

  Osland Genetics AS
  føretaksregisteret: 898844412 MVA

  Ledig stilling: Quality and Compliance Manager

  Ledig stilling: Quality and Compliance Manager

  Innovasjon, arv og fremtiden, alt starter på samme sted, opprinnelsen. I eit enkelt lite rognkorn, er standarden for havbruket satt. Osland har siden 1963 utviklet og bevart Norges eldste stamme av regnbogeørret, og arbeidet mot optimale vekst betingelser for fisken.

  Gjennom 60 år med innovasjon og genetisk utvikling, er vår kjente rogn eit resultat av ein stamme som er effektiv i produksjon, robust og gir eit lekkert fiskemåltid av høg kvalitet for sluttbrukeren.

  I rollen som Quality and Compliance Manager vil du ha det overordnede ansvaret for forvaltning av kvalitets- og miljøstyringssystemet i selskapet, og vil være en nøkkel i arbeidet med å skape en bevissthet og kultur for kvalitetsarbeidet i alle ledd. Dette innebærer å være rådgiver, pedagog, revisor og kontrollør. Det innebærer også operativt og driftsmessig ansvar for fagområdets utvikling. 
  Stillingen rapporterer til Daglig leder i Osland Havbruk. Osland har døgnkontinuerlig drift og som kvalitetsleder skal du være med å ivareta gode og sikre operasjoner. 

  Som Quality and Compliance Manager vil dine ansvarsområder være:

   • Vedlikehold og forvaltning av vårt kvalitetsstyringssystem
   • Ansvar for å utføre internrevisjoner og koordinere eksterne revisjoner
   • Ansvar for å utføre kvalitetskontroll og lage struktur for definerte prosesser
   • Ivareta og utvikle internkontroll system
   • Gi opplæring og fungere som rådgiver i kvalitet, sikring og miljøspørsmål overfor bedriftens medarbeidere
   • Ivareta, utvikle og holde kurs for medarbeidere
   • Ivareta og holde operativt miljø for gode HMS prosesser, deriblandt arbeidsmiljøutvalg
   • Overvåke og måle kvalitet, sikring og miljøsystemets prosesser og behov
   • Rapporter KPI og HMS
   • Ivareta autonom rapporteringsdashbord i Power BI løsning
   • Oppfølging og lederstøtte
   • Bistå i gjennomføringen av god kommunikasjon til ansatte i produksjonen og medarbeiderne i administrasjonen
   • Kjennskap og implementeringsevne til relevante standarder, forskrifter, sertifiseringer
   • IT-sikring og oppsett
    osland by sea
   rogn

   Vi ønsker at du har følgende formelle kompetanse:

   • Bachelor i HMS, Kvalitet eller tilsvarende relevant høyere utdanning
   • Relevant erfaring fra tilsvarende funksjon
   • Gode datakunnskaper og kjennskap til moderne rapportering
   • Bakgrunn fra eller kjennskap til næringen, er en fordel
   • Kjennskap til relevante sertifiseringer for næringen

   For å lykkes i stillingen mener vi at det er viktig at du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessig gode resultater. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger. 

   Som Quality and Compliance Manager demonstrerer du spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte, og presenterer på en effektiv måte. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål.

   Til den rette kandidaten tilbyr vi:

   • Store utviklingsmuligheter i et fremoverlent selskap i oppbygging
   • Svært dyktige kollegaer og god støtte fra ledende fageksperter internt i Osland konsernet
   • Stor frihet i valg av løsninger og teknologi
   • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
   • Fleksibel arbeidstid
   • Mulighet for hjemmekontor
   Anlegg

   Kontakt Seafood People

   Lene Faye Jordan-Johannesen
   lene@seafoodpeople.net
   982 51 633

   Partner – People and Executive Search

   Jørgen Aase Bjørsvik
   jab@seafoodpeople.net
   900 27 414
   Senior Advisor

   Sofie Madeleine Refsnes
   smr@seafoodpeople.net
   988 84 291
   Researcher

   Søknadsfrist: Kandidatar blir vurdert fortløpande

   Osland logo

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

   Adress

   Sørsidevegen 2966
   5962 BJORDAL
   NORWAY

   post@osland.no

   Osland Havbruk AS
   føretaksregisteret: 920002218 MVA

   Osland Settefisk AS
   føretaksregisteret: 997550641 MVA

   Osland Genetics AS
   føretaksregisteret: 898844412 MVA

   Ledig stilling: Trainee

   Ledig stilling: Trainee

   Har du interesse for berekraftig mat og havbruk, og ønsker ein spennande og variert start på karrieren?

   Som Osland Trainee i Osland Havbruk blir du engasjert for ein periode på 1 år og får i perioden sjå heile kretsløpet innan vår verdikjede. Du startar i og vil ha din fasteplass i Osland sin administrasjon, men i løpet av året vil du sjå heile verksemda i og med at du får vere innom fleire av faga vi leverer administrativt til. Det vil sei Kvalitet- og HMS-avdelinga, rekneskap, produksjonskontroll og innovasjon. I løpet av året vil du ha ein kontaktperson, men du vil få ta del i fleire av fagleiarane sine arbeidsdagar og vere med å bidra til vidare utvikling og vekst.

   Du vil delta i Framtidsfylket trainee. Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Som trainee er du tilsett i ei bedrift i Vestland i eitt år.

   Vi tilbyr

   • Ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv
   • Innsyn i næringslivet i Vestland
   • Eigen mentor i Osland som følger deg opp
   • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program… og her vil du oppleve varke Vestland
   • Studietur til utlandet
   • Fagleg og personleg utvikling
   • Gøy, gøy, gøy!
   • Spennande arbeidsoppgåver i næring i utvikling
   • Praksisperiode som gir grunnlag for vidare arbeid i næringa.
   • Moglegheit til å bygge bred kompetanse og til å bli kjent med næringa.
   • Deltaking i bransjespesifikke ungdomsnettverk
   • Lønn etter utdanningsnivå og i tråd med selskapets ordningar.
   • 5 vekers ferie og regulering etter arbeidsmiljølova. Det vil sei at arbeidsperioden er frå 1. august 2022 til 23. juni 2023.
   Team Osland
   rogn

   Om deg

   Har du utdanning på bachelor – eller masternivå i administrative fag eller fagbrev innan kontorfaget og har interesse for havbruk? Då er du kanskje den vi er på jakt etter. Du kan maksimalt ha tre år med arbeidserfaring etter avslutta utdanning.

   Stillinga krever norsk språk, skriftleg og muntleg.

   Du er:

    

   • Positiv og nysgjerring
   • Kreativ og initiativrik
   • Strukturert og presis
   • Lærevillig
   • Interessert i data og digitalisering

   Om arbeidet

   Verdikjeden til Osland går i kretsløp frå rogn til regnbogeaure ut til marknaden. Aktiviteten vår skapast av våre tilsette, men også saman med eksterne, sektormyndigheter og leverandører, regulatorer og virkemiddelsapparat. Som Osland Trainee får du førstehåndserfaring frå oppdrettaren sjølv og uansett kor du seinare ynskjer å arbeide har du med deg ei viktig erfaring. Vi ynskjer å gi Osland trainee et bredt utgangspunkt å ta med seg vidare i yrkeskarriera og trivast du godt er det store muligheter for anna arbeid etter året er avslutta.

   Det er ein intensjon å tilby traineen fast tilsetting etter avslutta traineeår.

   Anlegg

   Kontakt

    

   Arnstein Bråten
   arnstein@osland.no
   Kvalitet og HMS-leiar

   Marte Hatlevik
   Marte.hatlevik@osland.no
   CFO

   Søknadsfrist: 8. juli

   Osland logo

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

   Team Osland

   Ledig stilling: driftsoperatør settefisk

   Ledig stilling: driftsoperatør settefisk

   Osland søker etter driftsoperatør settefisk som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

   Som driftsteknikar hos Osland Settefisk er du med i gjengen som driftar anlegga på Sørebø.
   Her føl me opp fisken frå rogn til stor-smolt i gjennomstrømmingsanlegg og topp moderne RAS anlegg.
   Hos oss får du ein spennande arbeidskvardag med moderne teknologi og nye anlegg.
   Du jobbar med både teknisk vedlikehald og fôring og stell av fisk.

   Arbeidsoppgåver

   • Fôring og stell av fisk
   • Drift av RAS anlegg
   • Dagleg vedlikehald
   • Teknisk tilsyn
   • Journalføring og rapportering
   • Stillinga inngår i vaktordning
   Anlegg
   Sjekke vasskvaliteten

   Kvalifikasjonar

   • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
   • Teknisk og biologisk forståing
   • Strukturert
   • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
   • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
   • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

   Vi tilbyr

   • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning
   • Spennande arbeidskvardag i godt arbeidsmiljø
   • Moderne anlegg og utstyr
   • Varierande arbeidsoppgåver
   • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
   • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar.

   Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Stamfisk AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er denne staben som utgjer Osland.

   Aure

   Kontakt

   Anders Skjervheim i JKS Norge gir meir informasjon.
   Søknad via skjema på JKS si nettside.

   +47 993 84 542
   ask@jks.no

   Søknadsfrist: 15. juni
   Søknadene blir vurdert fortløpande

   Osland logo

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

   Ledig stilling: produksjonskoordinator / operativ teamleiar

   Osland søker etter produksjonskoordinator som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

   Du skal ha overordna produksjonsoppgåver for heile Osland Konsernet. Vi ser etter ein medarbeidar som kan vere med og utvikle selskapet sin produksjonskontroll, produksjonsmål og leveranse i det daglege. Ei viktig rolle i arbeidet med å forme verdas beste regnbogeaure.

   Dette er jobben for deg som brenn for struktur, planlegging og god leiing. Du tek ansvar og likar utfordringar samtidig som du ser menneska rundt deg og skaper tryggleik og arbeidsglede i Team Osland. Du beheld målet i sikte sjølv om arbeidsdagen er hektisk og utfordringane mange. Vi treng deg som har godt humør og gode samarbeidsevner. Velkommen til Team Osland!

   Arbeidsoppgåver

   • Produksjonsansvar, produksjonsplanlegging. Delta aktivt i produksjonen og vere en ressursperson for heving av kompetansenivå i organisasjonen.
   • Ansvarleg for HMS, KHMS og forbetringsarbeid, målstyring, LEAN og KHMS-resultatsikring i produksjonen
   • Innkjøp av fôr og innsatsfaktorar, ansvarleg for kontroll på råstoffet, sporing og resthaldbarheit
   • Strategi for optimalisert produksjon
   • Rapportering av produksjonstal og måltal
   • Ansvarleg for god flyt og effektivitet på produksjonslinjene
   • Aktiv bruk av bemanningsplan, posisjonsplaner for planlegging av kommande og noverande produksjonsplan
   • Aktivt leie og koordinere drift i produksjonen
   • Bidra som motivator for andre med aktivt og operativt forbetringsarbeid
   • Oppfølging mot støttefunksjonar: teknisk, kvalitet og økonomi
   • Ivareta orden og struktur i avdelinga og utføre visuelle kontrollar
   • Bistå produksjonsleiar med optimal utnytting av avdelinga sine rammevilkår, personell og produksjon
   • Bistå med god kommunikasjon til tilsette i produksjonen
   Jobb
   På merdekanten

   Kvalifikasjonar

   • Fiskehelsebiolog
   • Bachelor i havbruksdrift og leiing
   • Nyare typar høgare utdanning innan havbruk
   • Logistikk eller anna operativ-/leiingsbakgrunn
   • Erfaring med produksjon, gjerne havbruk eller anna matproduksjon
   • Erfaring med systematiske forbetringsmetodikkar
   • Kunnskap om fiskehelse og fiskevelferd

   Stillinga passar for deg som:

   • Har godt humør, er initiativrik og resultatorientert
   • Har gjennomføringskraft og tek ansvar
   • Taklar ein uforutsigbar arbeidssituasjon samtidig som du har struktur i arbeidet ditt
   • Har gode samarbeidsevner og trivast med teamarbeid
   • Er ein klar og tydeleg fagleiar
   • Er engasjert, involvert og inspirerande

   Vi tilbyr

   • Jobb i ei spennande bedrift i utvikling, med satsing på alle trinn i verdikjeda innan havbruksdrift
   • 100 % fast stilling
   • Vi har døgndrift og stillinga føl skiftplan
   • Kontorstad Bjordal/Bergen
   • 5 % pensjon og gode løns- og arbeidsvilkår
   • Bedriftshytter og andre velferdstilbod
   • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
   • Arbeide i fantastiske omgjevnader ved Sognefjorden
   • Om ynskjeleg hjelp til å finne bustad i Bjordalsområdet
   • Osland er opptatt av mangfald, og oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Osland Havbruk AS er IA-bedrift og opplevast som en fleksibel arbeidsgivar
   fjord

   Kontakt

   Anders Skjervheim i JKS Norge gir meir informasjon.
   Søknad via skjema på JKS si nettside.

   Telefon  +47 993 84 542

   ask@jks.no

   Søknadsfrist: 20. april 
   Søknadene blir vurdert fortløpande

   logo

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

   Ledig stilling: Driftsteknikar Stamfisk

   Osland søker etter driftsteknikar som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

   Osland Stamfisk er i dag det nest største selskapet på genetikk for stor aure i Europa. Vi satsar på rogn og avl, er i vekst og treng fleire driftsteknikarar med på laget.

   Som driftsteknikar jobbar du med drift og vedlikehald på lokalitetane og er del av eit fagleg team som syter for at fisk, rogn og anlegg har det optimalt året rundt. Du trivst med fysisk arbeid og å jobbe ute. Du har gode samarbeidsevner, er praktisk anlagt, lærevillig og nysgjerrig. Velkommen til Team Osland!

   Arbeidsoppgåver

   • Dagleg oppfølging av fiskegrupper
   • Journalføring
   • Vedlikehald og tilsyn av tekniske installasjonar
   • Delta aktivt i utforming av prosedyrar
   • Høgt fokus på HMS og kvalitet
   • Jobbe fysisk med rognproduksjon
   • Vaktordning
   Rogn
   mann med fisk

   Kvalifikasjonar

   • Fagbrev/ høgskule, Lang erfaring kan kompensere for utdanning
   • Erfaring frå rognproduksjon og avl er å føretrekke
   • Førarkort klasse B
   • Gode norsk- og engelskkunnskapar, arbeidsspråket er norsk
   • Fordel med truck/kran-kurs

   Vi tilbyr

   • Jobb i ei spennande bedrift i utvikling, med satsing på alle trinn i verdikjeda innan havbruksdrift
   • 100 % fast stilling
   • 5 % pensjon og gode løns- og arbeidsvilkår
   • Bedriftshytter og andre velferdstilbod
   • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
   • Arbeide i fantastiske omgjevnader ved Sognefjorden
   • Om ynskjeleg hjelp til å finne bustad i Bjordalsområdet
   Rogn

   Kontakt

   Anders Skjervheim i JKS Norge gir meir informasjon.
   Søknad via skjema på JKS si nettside.

   Telefon  +47 993 84 542

   ask@jks.no

   Søknadsfrist: 20. april 
   Søknadene blir vurdert fortløpande

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

   Stamfisk logo

   VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!