Osland søker etter driftsoperatør settefisk som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Som driftsteknikar hos Osland Settefisk er du med i gjengen som driftar anlegga på Sørebø.
Her føl me opp fisken frå rogn til stor-smolt i gjennomstrømmingsanlegg og topp moderne RAS anlegg.
Hos oss får du ein spennande arbeidskvardag med moderne teknologi og nye anlegg.
Du jobbar med både teknisk vedlikehald og fôring og stell av fisk.

Arbeidsoppgåver

 • Fôring og stell av fisk
 • Drift av RAS anlegg
 • Dagleg vedlikehald
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktordning
Anlegg
Sjekke vasskvaliteten

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
 • Teknisk og biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning
 • Spennande arbeidskvardag i godt arbeidsmiljø
 • Moderne anlegg og utstyr
 • Varierande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar.

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Stamfisk AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er denne staben som utgjer Osland.

Aure

Kontakt

Anders Skjervheim i JKS Norge gir meir informasjon.
Søknad via skjema på JKS si nettside.

+47 993 84 542
ask@jks.no

Søknadsfrist: 15. juni
Søknadene blir vurdert fortløpande

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!